Na današnji dan

Obnovljena snaga Katoličke crkve u Engleskoj – 1850.

Do danas je broj katolika u Engleskoj prilično narastao. Prema anketama, u Engleskoj i Walesu danas živi čak oko 5,2 milijuna katolika.

Dana 29. rujna 1850. godine obnovljeno je nakon nekoliko stotina godina ustrojstvo katoličke hijerarhije u Engleskoj. Naime, u Engleskoj nije bilo katoličkih biskupa sve od smrti posljednjeg biskupa postavljenog u doba katoličke kraljice Marije I. Tudor još u 16. stoljeću. Tijekom vladanja njene sestre, protestantske kraljice Elizabete I., katoličanstvo je bilo progonjeno u Engleskoj i dotadašnje biskupije dane su pripadnicima Anglikanske crkve. Kraljica Elizabeta I. smatrala se vrhovnom poglavaricom Anglikanske crkve, po uzoru na svoga oca Henrika VIII. koji je prvi raskinuo s Rimom. Od vremena Elizabete I. engleski je monarh imao u Anglikanskoj crkvi zapravo sličnu ulogu kakvu je papa imao u Katoličkoj crkvi. Vladaru, kao glavi Anglikanske crkve, bili su podređeni anglikanski biskupi, najviši od kojih je bio nadbiskup od Canterburyja. Katolici, s druge strane, od tada nisu imali svojih biskupa u Engleskoj.

Papa Pio IX. ponovno je uveo katoličke biskupije u Engleskoj bulom Universalis Ecclesiae, izdanom u Rimu. Tom su bulom uspostavljene katoličke dijeceze i provincije u Engleskoj. Točnije, osnovana je jedna nadbiskupija, kojoj je kao metropoliji podređeno 12 biskupija. Ta jedna nova nadbiskupija bila je Westminster i time je nadbiskup Westminstera zapravo postao najviši prelat Katoličke crkve u Engleskoj, što je ostao i do danas. Ta njegova pozicija potvrđena je i činjenicom da je svaki nadbiskup Westminstera od 1850. do danas bio ujedno i imenovan kardinalom, a osim toga nadbiskupi Westminstera uobičajeno su i predsjednici Biskupske konferencije Engleske. 

Potrebno je napomenuti da je papa pri tom rekreiranju biskupija u Engleskoj bio prilično obziran. Naime, on nije obnovio biskupije pod nazivima koje su imale u srednjem vijeku (Canterbury, York, Bath itd.) jer su biskupije s tim nazivima sada držali anglikanski biskupi. Da je postavio katoličkog nadbiskupa Canterburyja, to bi dovelo do sukoba s Anglikanskom crkvom, jer bi postojala dva konkurentska biskupa iste biskupije.

Do danas je broj katolika u Engleskoj prilično narastao. Ne tako davno čak se i bivši premijer Tony Blair preobratio na katolicizam. Prema anketama, u Engleskoj i Walesu danas živi oko 5,2 milijuna katolika. Od engleskih gradova osobito se ističe Liverpool u kojem je čak oko 46 % stanovništva katoličko.


Komentari