Na današnji dan

Objavljeno otkriće planeta Vulkan (1860.)

Na današnji je dan 1860. godine na sjednici Akademije znanosti u Parizu objavljeno otkriće novog planeta nazvanog Vulkan. Navodno se nalazio između Merkura i Sunca. Budući da je trebao biti najbliži Suncu od svih planeta, trebao je biti i najtopliji. Francuski matematičar Le Verrier, koji je predvidio njegovo postojanje, upravo ga je zbog te užarenosti nazvao Vulkan. Na kraju se ispostavilo da je to sve jedna velika zabluda i da takav planet ne postoji. Pogledajmo kako je do zabune došlo. Naime, astronomi 19. stoljeća primijetili su u putanji Merkura jednu nepravilnost zbog koje se nije poklapala s Newtonovim zakonima. Spomenuti Le Verrier predložio je da se ta nepravilnost objasni postojanjem još jednog planetu unutar Merkurove orbite. Godine 1859. jedan je astronom amater ugledao crnu točku kako prolazi ispred Sunca i pretpostavio da je to Le Verrierov Vulkan. Le Verrieru je to bilo dovoljno da na današnji dan objavi otkriće tog planeta. Još se cijeli niz astronoma javio s dokazima o postojanju Vulkana, međutim orbitu planeta nije se moglo izračunati jer su sva opažanja bila različita. 

Komentari