Na današnji dan

Objavljena japanska predaja u Drugom svjetskom ratu (1945.)

Dana 14. kolovoza 1941. emitiran je na japanskim radio-postajama poznati carev govor u kojem je on objavio predaju Japana. Na japanskom se taj događaj zove Gyokuon-hōsō i znači otprilike emitiranje glasa dragulja. Bio je to vjerojatno prvi put da su Japanci čuli govor svoga cara. Kvaliteta zvuka pri emitiranju bila je slaba, a car Hirohito govorio je staromodnim dvorskim dijalektom, tako da je malo Japanaca uopće moglo razumjeti smisao poruke.

Predaja Japana bila je posljedica udaraca koje su im zadali Amerikanci atomskim bombama bačenim na Hirošimu (9 dana ranije) i Nagasaki (6 dana ranije). Isto tako, Japan je prisilio na predaju i ulazak SSSR-a u rat (Staljin je lukavo ušao u rat tek nakon što je prva nuklearna bomba već pala na Japan). Zanimljivo je da bi treća američka nuklearna bomba, da se Japan nije predao, vjerojatno bila bačena na sam Tokijo.

U Japanu nisu svi mirno prihvatili carevu predaju. Grupa časnika pokušala je čak zauzeti carsku palaču i spriječiti cara da objavi predaju. Budući da je car snimio navedeni govor na fonograf (preteča gramofonske ploče), pokušali su pronaći tu snimku i zaplijeniti je. No u carskoj su palači snimku sakrili u košaru sa ženskim rubljem i tako je sigurno prokrijumčarili iz palače prema radio-stanici.

Komentari