Na današnji dan

Fetva Osame bin Ladena o pokretanju džihada protiv križara i Židova – 1998.

Amerikanci i Židovi optuženi su za okupaciju arapskih zemalja.

Dvadesettrećeg veljače 1998. objavljen je u arapskim novinama Al Quds Al Arabi tekst fetve o pokretanju džihada protiv križara i Židova. Tekst je tim novinama, koje se izdaju u Londonu, poslan faksom, a potpisnici su bili Osama bin Laden i još četiri osobe iz islamskog svijeta. U tekstu je upotrijebljen znatan broj citata iz Kurana, a Amerikanci i Židovi optuženi su za okupaciju arapskih zemalja. Sukladno tome, u tekstu se tvrdilo da je džihad osobna obaveza svakog muslimana u takvim uvjetima napada na islamske zemlje.

U tekstu fetve navodilo se da je “ubijati Amerikance i njihove saveznike, civilne i vojne, individualna obaveza svakog muslimana koji je za to sposoban, u svakoj državi u kojoj je to moguće, sve dok se džamija Al Aksa (u Jeruzalemu) i Sveta džamija (u Meki) ne oslobode iz njihovog stiska“.


Komentari