Na današnji dan

Obitelj Gonzaga došla u posjed talijanskog grada Mantove – 1328.

Obitelj Gonzaga s vremenom je postala jednom od najuglednijih u Italiji. Dala je tijekom povijesti jednog sveca (sv. Alojzije Gonzaga), 12 kardinala i 14 biskupa.

Dana 16. kolovoza 1328. godine talijanska obitelj Gonzaga došla je službeno na vlast u gradu Mantovi. Naime, Ludovik Gonzaga izabran je za vršnog gradskog dužnosnika u Mantovi, čime je počela višestoljetna vlast obitelji Gonzaga u tom gradu. Vladali su zatim Mantovom do 1708. godine tj. tijekom čak 380 godina, a u susjednom gradu Guastalli održali su se još duže, sve do 1746. godine.

Obitelj Gonzaga s vremenom je postala jednom od najuglednijih u Italiji. Dala je tijekom povijesti jednog sveca (sv. Alojzije Gonzaga), 12 kardinala i 14 biskupa. Vladari iz obitelji Gonzaga isprva su imali naslov pučkih kapetana (tal. Capitani del Popolo), zatim markgrofova, a na kraju i vojvoda. Ženidbom su se povezali s najmoćnijim europskim katoličkim dinastijama, uključujući Habsburgovce.

Komentari