Na današnji dan

Nürnberg – površinom najveći slobodni carski grad u Njemačkoj – 1806.

Grad-država Nürnberg bio je površinom veći od mnogih njemačkih sitnih kneževina (primjerice Liechtensteina) pa čak i od nekih današnjih država (npr. Bahreina, Sejšela, Maldiva i Malte).

Dana 15. rujna 1806. godine izgubio je njemački grad Nürnberg status slobodnog carskog grada, koji je prethodno držao stoljećima. U razdoblju postojanja Svetog Rimskog Carstva slobodni carski gradovi imali su velike povlastice, a od 1648. godine bili su praktički suverene i nezavisne države. Naime, spomenuto je carstvo funkcioniralo kao svojevrstan skup suverenih teritorija, sličnije današnjim Ujedinjenim narodima nego klasičnim srednjovjekovnim monarhijama.

Slobodni carski gradovi imali su vlastiti teritorij, slično kao što su susjedne kneževine imale svoj, a na njemu su mogli naseljavati čak i kmetove te ostale kategorije zavisnog stanovništva. Kovali su i vlastiti novac. Upravo je Nürnberg imao najveći teritorij od svih spomenutih gradova nakon 1648. godine. Vlast tog grada-države prostirala se na otprilike 122.000 hektara, a unutar njegovih granica nalazila su se i mnoga druga naselja pa čak i manji gradovi (podložni, dakako, Nürnbergu). Time je grad-država Nürnberg bio površinom veći od mnogih njemačkih sitnih kneževina (primjerice Liechtensteina) pa čak i od nekih današnjih država (npr. Bahreina, Sejšela, Maldiva i Malte). Dapače, danas u svijetu postoji čak dvadesetak država s površinom manjom od spomenutih 122.000 hektara Slobodnog Carskog Grada Nürnberga.

Komentari