Na današnji dan

Nobelovac Ivo Andrić – književnik i diplomat (1975.)

Dana 13. ožujka 1975. godine umro je Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Odbor za dodjelu Nobelove nagrade istaknuo je da je ona dodijeljena Andriću “za epsku snagu kojom je opisao teme i oslikao ljudske sudbine uzete iz povijesti svoje zemlje”. Andrić se rodio 1892. godine u Travniku, gradu koji je u to doba pripadao Bosni i Hercegovini pod austrougarskom okupacijom, no još je uvijek nominalno bio u sastavu Osmanskog Carstva. Otac mu se zvao Antun Andrić, a majka Katarina, rođenog prezimena Pejić. Andrić je u mladosti studirao slavenske književnosti i povijest na Sveučilištu u Zagrebu, a kasnije i u Beču te Krakovu. Premda mu je studij prekinuo Prvi svjetski rat, kasnije je Andrić doktorirao na Sveučilištu u Grazu. Ostvario je značajnu diplomatsku karijeru, tako da je između dvaju svjetskih ratova bio na visokim položajima u konzulatima i poslanstvima Kraljevine Jugoslavije diljem Europe (u Vatikanu, Bukureštu, Trstu, Grazu, Parizu, Madridu, Bruxellesu, Ženevi i Berlinu).

Osobito je zanimljivo da mu je posljednji diplomatski položaj uoči početka Drugog svjetskog rata bio položaj izvanrednog poslanika i opunomoćenog ministra tj. šefa diplomatske misije u Berlinu, na koji je stupio 1939. godine. Andrić je, dakle, bio na vodećoj diplomatskoj funkciji u glavnom gradu Hitlerovog Trećeg Reicha upravo u vrijeme dogovaranja ulaska Jugoslavije, predvođene knezom Pavlom kao namjesnikom (regentom), u Trojni pakt. Na spomenutom položaju u Berlinu Andrić je ostao sve do travnja 1941. godine tj. do invazije Sila osovine na Jugoslaviju. U Berlinu je Andrićeva kancelarija bila na adresi Großadmiral Prinz Heinrich Straße 17. Vjerodajnice je pri nastupu na svoju dužnost predao upravo Adolfu Hitleru, tadašnjem njemačkom kancelaru. Nakon povratka iz Berlina Andrić se nastanio u Beogradu, gdje je preživio Drugi svjetski rat.

Među najpoznatijim Andrićevim književnim djelima bili su romani Na Drini ćuprija, Gospođica i Travnička hronika te pripovijest Prokleta avlija. Andrić je poživio sve do 1975. godine, a preminuo je u Beogradu u 83. godini.

Komentari