Na današnji dan

Njemački padobranski napad na Haag – 1940.

Nijemci su vjerojatno imali namjeru zarobiti nizozemsku kraljicu Wilhelminu i prisiliti je na potpisivanje predaje. Kraljica je ipak uspjela napustiti Nizozemsku na vrijeme, i to ukrcavanjem u britanski razarač HMS Hereward, kojim je tri dana kasnije doplovila u Englesku.

Dana 10. svibnja 1940. godine Hitlerov je Treći Reich izvršio invaziju neutralne Nizozemske, što je bila uvertira u osvajanje Beneluksa i Francuske. Naime, Nijemci su planirali izvršiti obuhvatni napad na Francusku sa sjevera, gdje su njene obrane bile najtanje, umjesto udara na snažno utvrđenu Maginotovu liniju na granici s Njemačkom. Invazija na Nizozemsku izvršena je padobranskim desantom na Haag, gdje se nalazila i nizozemska kraljica Wilhelmina. Nijemci su vjerojatno imali namjeru zarobiti kraljicu i prisiliti je na potpisivanje predaje u ime nizozemskih vojnih snaga. Osim toga, u Haagu im je namjera bila zauzeti tamošnje zračne luke. Kraljica Wilhelmina ipak je uspjela napustiti Nizozemsku na vrijeme, i to ukrcavanjem na britanski razarač HMS Hereward, kojim je tri dana kasnije doplovila u Englesku.

Unatoč otporu Nizozemaca, Njemačka je vojska zauzela njihovu državu za otprilike tjedan dana. Susjedna Belgija zauzeta je za 18 dana, a za osvajanje Luksemburga Nijemcima je bio potreban samo jedan dan. Nakon osvajanja Beneluksa njemačke su snage brzim tenkovskim prodorom (čak i kroz brdsko područje Ardena) napale Francusku. Oko nizozemske kraljice Wilhelmine formirala je u Londonu vlada u izbjeglištvu.


Komentari