Na današnji dan

Njemačka država Elsass-Lothringen pridružena Francuskoj – 1919.

U jezičnom smislu radilo se o graničnom njemačko-francuskom području, u kojem je ipak većina stanovnika govorila njemačkim dijalektima.

Dana 17. listopada 1919. godine dotadašnja njemačka država zvana Reichsland Elsass-Lothringen pridružena je Francuskoj. U sastavu Njemačkog Carstva bila je ta država još od 1871. godine, kad su je Nijemci osvojili od Francuske pobjedom u Francusko-pruskom ratu.

Područje pokrajina Alsace (njem. Elsass) i Lorraine (njem. Lothringen) predstavljalo je spornu točku u odnosima Francuske i Njemačke već stotinama godina ranije (još u vrijeme moćnog francuskog kralja Luja XIV. vodili su se ratovi oko tog teritorija). Nakon stvaranja Njemačkog Carstva spomenute 1871. godine država zvana Reichsland Elsass-Lothringen obuhvatila je površinu od 14.522 četvornih kilometara, a glavni joj je grad bio Strassburg. U jezičnom smislu radilo se o graničnom njemačko-francuskom području, u kojem je ipak većina stanovnika govorila njemačkim dijalektima (samo u krajnjim zapadnim dijelovima Reichslanda prevladavali su francuski dijalekti).

Nakon poraza Njemačke u Prvom svjetskom ratu Francuzi su cjelokupni teritoriji spomenutog Reichslanda Elsass-Lothringen pridružili svojoj državi. Znatan dio stanovnika njemačkog govornog područja našao se tako unutar granica Francuske. Slične granice zadržane su sve do danas, s obzirom da Njemačka ponovno nije uspjela prevladati u Drugom svjetskom ratu i trajno anektirati to područje. Danas na području koje je nekoć pokrivao Reichsland Elsass-Lothringen živi gotovo 3.000.000 stanovnika.


Komentari