Na današnji dan

Njegova Visost Aga Kan – jedan od najbogatijih vjerskih poglavara na svijetu – 1936.

Današnji Aga Kan vlasnik je stotina trkaćih konja, privatnog otoka u Sredozemnom moru, mlaznih zrakoplova i velike jahte. 

Dana  13. prosinca 1936. godine rođen je aktualni Aga Kan – princ Karim al-Hussaini. Naziv Aga Kan označava vjerskog poglavara tj. imama nizarita (ogranka muslimana šijita). Današnji Aga Kan četvrti je po redu koji nosi to ime. Prema tradiciji Aga Kan potječe od samog Muhameda, osnivača islama, i to preko njegove kćeri Fatime.

Bogatstvo Age Kana procjenjuje se na 800 milijuna dolara. Vlasnik je stotina trkaćih konja, privatnog otoka u Sredozemnom moru, mlaznih zrakoplova i velike jahte. U Francuskoj je Aga Kan vlasnik posjeda Aiglemont sjeverno od Pariza.

Aga Kan godišnje može trošiti veliku količinu novca, jer mu se prihodi uvelike temelje na sustavu daća koje mu daruju vjernici čiji je poglavar. Procjenjuje se da vjernika nizarita ima oko 15 milijuna u svijetu, a svaki od njih navodno daje oko 12,5 % svog godišnjeg prihoda Agi Kanu. Zanimljivo je da Aga Kan ima pravo na oslovljavanje s Njegova Visost.


Komentari