Na današnji dan

Nizam od Hyderabada – najbogatiji vladar u Indiji (1671.)

Qamar-ud-din Khan, prvi nizam od Hyderabada, rođen je 20. kolovoza 1671. godine. Osnivač je dinastije koja je Hyderabadom vladala od 1724. pa sve do 1948. godine, tj. tijekom čak 224 godine. Premda su u međuvremenu Britanci zavladali većim dijelom Indije, nizamima od Hyderabada ostavili su veliku autonomiju, kao i mnogim drugim maharadžama, navabima i ostalim lokalnim vladarima. Upravo su nizami od Hyderabada bili najbogatiji među takvim autonomnim vladarima Indije tijekom britanske kolonijalne vlasti. Njihovo bogatstvo doseglo je mitske dimenzije, osobito zahvaljujući dijamantima i drugim vrstama dragog kamenja koje su posjedovali, a po kojima su prednjačili vjerojatno i u cijelom svijetu.

Qamar-ud-din Khan, prvi nizam od Hyderabada, bio je turkijskog podrijetla. Rođen je u vrijeme kad je nad većim dijelom Indije vladao veliki mogul Aurangzeb, sin Šaha Džahana (velikog mogula koji je dao izgraditi znameniti Tadž Mahal). Qamar je potjecao iz obitelji utjecajne na dvoru velikih mogula, a i sam se postupno uzdizao po činovima, sve dok nije postao drugim čovjekom u Mogulskom Carstvu. Qamarov položaj nosio je naziv Nizam ul-Mulk (upravitelj kraljevstva), a glavno svoje uporište pronašao je na Dekanskom poluotoku. Zanimljivo je da su sve do 19. stoljeća nizami nominalno vladali u ime velikih mogula, kao njihovi zamjenici, ne prisvajajući si vrhovnu vlast (premda su u međuvremenu veliki moguli stvarnu vlast u potpunosti izgubili zbog britanskog širenja u Indiji).

Nizam Qamar vladao je na Dekanskom poluotoku državom velikom otprilike kao Francuska. Nizamova je država osobito bila bogata dijamantima (sadržavala je znamenita ležišta na području Golkonde). Čak su i Britanci priznali da je nizamova država, sa sjedištem u Hyderabadu, bila najvažnija od svih nasljednica Mogulskog Carstva.

Komentari