Na današnji dan

Nikola II. Esterházy – potomak Tome Erdödyja i najbogatiji veleposjednik u Ugarskoj – 1765.

Naslijedio je golemi obiteljski majorat kad mu je bilo 28 godina. 

Bogati ugarski zemljoposjednik i aristokrat knez Nikola II. Esterházy rođen je 12. prosinca 1765. godine. Rodio se u Beču, tadašnjoj glavnoj prijestolnici zemalja pod vlašću carice Marije Terezije. Majka mu je potjecala iz grofovske obitelji Erdödy de Monyorokerek et Monoszlo, koja je velike posjede imala na području Hrvatske. Kneževa majka bila je potomak znamenitog hrvatskog bana Tome Erdödyja, pobjednika nad Osmanlijama u Bitki kod Siska 1593. godine.

Kneževska obitelj Esterházy bila je u pravnom smisla uključena u sustav tzv. majorata, što znači da je najveći dio njenih posjeda nasljeđivao samo najstariji sin. Posjedi unutar majorata nisu se mogli otuđivati, što ih je činilo sličnima svojevrsnoj državi (posjednik majorata bio je poput nasljednog monarha). Knez Nikola II. naslijedio je obiteljski majorat 1794. godine, kad mu je bilo 28 godina. Postao je time najvećim pojedinačnim aristokratskim zemljoposjednikom u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu, a vjerojatno i u cijeloj Europi. Nakon što je Napoleon Bonaparte vojno porazio Habsburšku Monarhiju ponudio je knezu Nikoli II. Esterházyju položaj ugarskog kralja, no ovaj je odbio tu priliku. Knez je ujedno bio i posljednji poslodavac znamenitog glazbenika Josepha Haydna, koji je nekoć bio u službi njegovog djeda, kneza Nikole I.. Skupio je i golemu umjetničku zbirku, koja je uključivala djela znamenitih slikara kao što su Correggio, Andrea del Sarto i Anton Raphael Mengs.


Komentari