Na današnji dan

Nikola Esterházy – prvi grof iz najbogatije mađarske obitelji (1583.)

Dana 8. travnja 1583. rođen je Nikola Esterházy, prvi pripadnik te obitelji koji je dobio grofovsku titulu. Upravo je on uvelike zaslužan za uspon obitelji Esterházy iz lokalne velikaške u jednu od vodećih obitelji u cijeloj Habsburškoj Monarhiji. Tajna uspjeha obitelji Esterházy bila je uvelike u tome što su njeni pripadnici pristajali uz Habsburgovce u razdobljima kad su se ostali ugarski i hrvatski velikaši protiv njih bunili. Time su Esterházyji obično dobivali od habsburških vladara konfiscirane posjede pobunjenih velikaša.

Nikola se rodio u mjestu Galanti u današnjoj Slovačkoj, u tadašnjoj sjevernoj Ugarskoj. Galanta se nalazi oko 50 kilometara od Bratislave (Požuna), grada koji je u Nikolino vrijeme funkcionirao kao glavni grad Ugarske (Budim je bio pod vlašću Osmanskog Carstva). Po Galanti su Esterházyji dobili pridjevak od Galante.

Nikola Esterházy preobratio se 1600. godine, u dobi od oko 17 godina, s kalvinizma na katoličanstvo. Dinastija Habsburg bila je među glavnim osloncima katoličanstva u Srednjoj Europi pa su joj bile potrebne savezničke katoličke obitelji (mnogi ugarski, austrijski i češki velikaši podržavali su tada protestantizam).

Godine 1625. imenovan je Nikola ugarskim palatinom, što je bila nominalno najviša funkcija u Ugarskom Kraljevstvu, donekle slična funkciji bana u Hrvatskoj. Sljedeće godine (1626.) dobio je i nasljednu grofovsku titulu, čime je njegova obitelj uzdignuta iz barunskog u grofovski stalež. Obitelj Esterházy prestigla je sve ostale ugarske i hrvatske obitelji u kratkom roku, jer je već Nikolin sin Pavao dobio 1687. kneževsku (prinčevsku) titulu, koja je bila još viša od grofovske. Duže je vrijeme zatim obitelj Esterházy bila praktički jedina među aristokratskim obiteljima u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu s takvom titulom.

Od zemljišnih posjeda stekao je Nikola Esterházy važna vlastelinstva Eisenstadt i Forchtenstein, u današnjem austrijskom Gradišću. Ti su posjedi ostali zatim stoljećima u rukama obitelji Esterházy, a na njima su podignuti golemi dvorci koje se i danas može vidjeti. Palatin grof Nikola Esterházy umro je 1645. u Grosshöfleinu na području današnjeg Gradišća.


Komentari