Na današnji dan

Nijemac čija je supruga uvela kindergartene u SAD – 1906.

Carl Schurz rođen je u Njemačkoj, a doselio se u SAD. Abraham Lincoln dao mu je čin generala sjevernjačke vojske u Građanskom ratu. Nakon rata Schurz je izabran za američkog senatora, kao prvi etnički Nijemac na tom položaju uopće. 

Dana 14. svibnja 1906. godine umro je Carl Schurz – prvi etnički Nijemac koji je postao američkim senatorom. On je rođen u njemačkom gradiću Liblaru nedaleko od Kölna. Riječ je o većinski katoličkom području u Njemačkoj, pa je i Carl Schurz od djetinjstva bio katolik. Školovao se u isusovačkoj gimnaziji u Kölnu (taj je grad jedno od najvažnijih katoličkih središta u Njemačkoj). Nakon završetka gimnazije upisao se na sveučilište u Bonnu.

Na sveučilištu je Schurz sa samo 19 godina postao vođe revolucionarnog pokreta protiv pruskih vlasti. Bilo je doba revolucionarne 1848. godine, kad je i u Hrvatskoj i Austriji bilo burnih događanja u kojima je sudjelovao ban Josip Jelačić. Nakon ugušenja revolucije, Schurz je morao pobjeći iz Njemačke. Prvo je otišao u Švicarsku pa u Francusku i Englesku, a na kraju je završio u SAD-u. Tada su mu bile oko 23 godine.

U SAD-u se Carl Schurz počeo baviti politikom u sklopu Republikanske stranke. Predsjednik Abraham Lincoln imenovao ga je američkim poslanikom u Španjolskoj 1861. godine. U međuvremenu je u SAD-u izbio Građanski rat. Schurz se vratio iz Španjolske u Ameriku, a Lincoln mu je dao čin generala sjevernjačke vojske. Sudjelovao je u bitkama s tzv. njemačkim  pukovnijama koje su se borile protiv Juga.


Nakon rata Schurz je izabran za senatora, kao prvi etnički Nijemac na tom položaju u SAD-u. Godine 1877. predsjednik Hayes postavio ga je na mjesto ministra unutarnjih poslova (ministarstvo unutarnjih poslova u SAD-u ne bavi se policijom kao drugdje, nego okolišem, prostornim planiranjem i prirodnim uređenjem).

Osobito je zanimljivo da je Schurzova supruga Margarethe sudjelovala u uvođenju sustava dječjih vrtića u SAD. Spomenimo, za vrtiće se ondje i danas koristi njemački pojam “kindergarten”. Upravo je ona osnovala prvi kindergarten u SAD-u. Dapače, njena sestra osnovala je prvi kidergarten i u Engleskoj. Carl Schurz umro je u dobi od 77 godina u New Yorku, čak 30 godina nakon što mu je prerano preminula supruga od komplikacija kod poroda djeteta.

Komentari