Na današnji dan

Niccolo Machiavelli preminuo primivši katoličke sakramente – 1527.

Uoči smrti primio je Niccolò Machiavelli katoličke sakramente, uključujući Bolesničko pomazanje. Pokopan je u bazilici Svetog Križa  u Firenci, gdje se i danas može vidjeti njegov spomenik.

Dana 21. lipnja 1527. godine umro je Niccolò Machiavelli, talijanski povjesničar, filozof i politički teoretičar. Preminuo je u rodnoj Firenci u 59. godini života. Machiavelli je živio tijekom razdoblja punog procvata renesanse, a među njegovim suvremenicima bili su: Leonardo da Vinci, Lorenzo Medici, Michelangelo Buonarroti, Sandro Botticelli, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, papa Aleksandar VI. (Rodrigo Borgia), Cesare Borgia, Girolamo Savonarola, Lucrezia Borgia, Raffaello Santi, Kristofor Kolumbo, Nikola Kopernik, Albrecht Dürer, Erazmo Rotterdamski, Martin Luther, kao i osmanski sultan Sulejman Veličanstveni.

Niccolò Machiavelli rođen je 1469. godine, u doba kad je u Hrvatskoj vladao kralj Matije Korvin, a u Osmanskom Carstvu sultan Mehmed II. Osvajač. Znameniti Kristofor Kolumbo doplovio je do Novog svijeta u vrijeme kad je Machiavelli imao 23 godine. Desetak godina kasnije oženio se Machiavelli Mariettom Corsini, a imao je zatim s njom navodno čak sedmero djece.

Uoči smrti primio je Niccolò Machiavelli katoličke sakramente, uključujući Bolesničko pomazanje. Pokopan je u bazilici Svetog Križa (tal. Basilica di Santa Croce) u Firencigdje se i danas može vidjeti njegov spomenik. Zanimljivo je da su u istoj bazilici pokopane i mnoge druge poznate osobe iz talijanske povijesti, npr. Michelangelo, Galileo i Rossini.


Komentari