Na današnji dan

Nezavisnost Republike Kongo pod predsjednikom koji je bio katolički svećenik – 1960.

Nakon ostarenja nezavisnosti od Francuske, Republika Kongo s glavnim gradom Brazavilleom dobila je i svog prvog predsjednika. Bio je to Fulbert Youlou, osobito zanimljiv po tome što je svojedobno bio katolički svećenik.

Dana 15. kolovoza 1960. godine ostvarila je nezavisnost Republika Kongo s glavnim gradom Brazzavilleom. Taj Kongo potrebno je razlikovati od susjedne veće države koja danas nosi naziv Demokratska Republika Kongo, a u prošlosti je nosila i ime Zair. Ta susjedna država površinom je znatno veća, a glavni joj je grad Kinshasa (nekadašnji Leopoldville).

Kongo sa središtem u Brazzavilleu bio je prije osvarenja nezavisnosti francuska kolonija (susjedni Kongo sa sjedištem u Leopoldvilleu bio je, naprotiv, u svojevrsnom privatnom vlasništvu belgijskog kralja Leopolda II., a zatim pod vlašću belgijske države kao kolonija).

Nakon ostarenja nezavisnosti od Francuske, Republika Kongo s glavnim gradom Brazavilleom dobila je i svog prvog predsjednika. Bio je to Fulbert Youlou, osobito zanimljiv po tome što je svojedobno bio katolički svećenik. Naime, Fulbert Youlou zaređen je 1940-ih godina za svećenika Katoličke crkve. Još u doba kad je Kongo bio francuska kolonija kandidirao se Youlou za zastupnika u francuskom parlamentu u Parizu (stanovnici francuskih kolonija mogli su se u to doba kandidirati i za političke funkcije u matičnoj zemlji). Međutim, zbog tog političkog angažmana Youlou je razređen (postao je ponovno laikom). Na današnji dan 1960. postao je Youlou prvim predsjednikom Republike Kongo.


Danas u Republici Kongo živi znatan broj katolika, čak nekoliko milijuna. Ipak, susjedna Demokratska Republika Kongo ima mnogo više stanovnika, gotovo 17 puta više od Republike Konga, a time i mnogo veći ukupan broj katolika. U oba Konga zajedno živi između 35 i 40 milijuna katolika.

Komentari