Na današnji dan

Nezavisnost proglasio Azavad – nepriznata saharska država naseljena Tuarezima – 2012.

Država je proglašena s polaganjem prava na teritorij veći od polovine cjelokupnog Malija.

Dana 6. travnja 2012. godine nezavisnost je proglasio Azavad, država u sjevernoj Africi koja nikada nije uspjela steći međunarodno priznanje. Državu je proglasio Nacionalni pokret za oslobođenje Azavada, politička organizacija sastavljena većinom od etničkih Tuarega. Azavad je proglašen na teritoriju sjevernog Malija tj. na području koje uvelike nastanjuju Tuarezi.

Država je proglašena s polaganjem prava na teritorij veći od polovine cjelokupnog Malija, što bi Azavadu davalo površinu od gotovo 860.000 četvornih kilometara. Time bi Azavad bio veći od, primjerice, Republike Turske, Čilea, Ukrajine ili Francuske, a gotovo bi površinom dostizao Pakistan. Glavnim gradom Azavada proglasili su članovi spomenutog pokreta Timbuktu, smješten na južnom rubu Sahare. Timbuktu je u povijesti bio jedan od najvećih gradova u Zapadnoj Africi i vodeće središte Carstva Mali, no u međuvremenu se smanjio, a na njega se uvelike proširila pustinja Sahara. Nezavisnost Azavada isprva su podržavale razne islamističke grupe, no pokret je na kraju propao, tako da je već 2013. godine područje Azavada reintegrirano u Mali.

Komentari