Na današnji dan

Nezavisnost Maldiva – najmanje azijske države – 1965.

Maldivi su država s najnižom prosječnom nadmorskom visinom na svijetu (koja iznosi 1,5 metara) što ih čini jednom od najugroženijih država od posljedica podizanja razine mora.

Dana 26. srpnja 1965. godine nezavisnost su proglasili Maldivi, otočna država koja je prethodno bila bod britanskom kolonijalnom vlasti. Riječ je o državi koja se sastoji od 26 atola smještenih u Indijskom oceanu, otprilike 500 kilometara jugozapadno od Dekanskog poluotoka. Premda se Maldivi protežu na izrazito velikom oceanskom prostoru, suha površina spomenutih 26 atola vrlo je malena, tako da iznosi samo oko 298 četvornih kilometara (otprilike kao površina hrvatskog otoka Hvara). To čini Maldive najmanjom azijskom državom, i jednom od otprilike sedam površinom najmanjih država na svijetu.

Zanimljiva je također i činjenica da su Maldivi država s najnižom prosječnom nadmorskom visinom na svijetu (koja iznosi 1,5 metara), kao i s najnižom nadmorskom visinom najviše točke svog teritorija, koja iznosi u njihovom slučaju samo 2,4 metra. To ih čini jednom od najugroženijih država od posljedica podizanja razine mora, koje bi u budućnosti moglo u potpunosti poplaviti njihov kopneni teritorij. Glavni grad Maldiva zove se Malé i jedan je od najgušće naseljenih gradova na svijetu. Islam je dominantna vjeroispovijest na Maldivima i proglašen je državnom religijom. Osobito je zanimljivo da nemuslimani prema odredbama tamošnjeg ustava ne mogu postati državljanima Maldiva.

Nekoć su Maldivima vladali lokalni sultani, no danas je ta država politički organizirana kao republika s predsjedničkim sustavom (predsjednik Maldiva istodobno je i šef države i šef vlade, tako da zasebna funkcija premijera ondje ne postoji).


Komentari