Na današnji dan

Nezavisnost Malajske Federacije sa sedam sultanata – 1957.

Ukupna površina svih malajskih saveznih država iznosila je 132.364 četvornih kilometara.

Dana 31. kolovoza 1957. godine nezavisnost je dobila Malajska Federacija, dotadašnje britansko kolonijalno područje. U tu je federaciju ušlo jedanaest saveznih država, od čega devet monarhija i dvije britanske kolonije (Malacca i Penang). Spomenutih devet monarhija sastojalo se od sedam sultanata, jedne države na čelu s radžom i jedne izborne monarhije (zvane Negeri Sembilan). Teritorijalno najveća od tih jedanaest saveznih država Malajske Federacije bio je Sultanat Pahang, smješten u središnjem dijelu Malajskog poluotoka, s izlazom na Južnokinesko more. Najviše stanovnika imao je, naprotiv, Sultanat Selangor, koji je obuhvaćao i grad Kuala Lumpur kao saveznu prijestolnicu (kasnije je Sultanat Selangor ustupio područje Kuala Lumpura federaciji u obliku zasebnog saveznog teritorija).

Radžu kao vladara imala je samo najmanja od svih saveznih država, Perlis, smještena uz granicu s Tajlandom. Ukupna površina svih jedanaest malajskih saveznih država iznosila je 132.364 četvornih kilometara, što je otprilike jednako današnjoj površini Grčke, s time da je najveća od saveznih država, spomenuti Sultanat Pahang, imala površinu od oko 36.000 četvornih kilometara (otprilike kao Tajvan). Godine 1963. Malajskoj Federaciji pridružene su dotadašnje britanske krunske kolonije Sarawak i Sjeverni Borneo, čime je formirana Malezija (postojala je i opcija ulaska Singapura u tu novu federaciju, no taj je otok ipak postao zasebnom državom).

Komentari