Na današnji dan

Nezavisnost Kuvajta – bogate bliskoistočne države

kasnije ga je pokušao pripojiti Irak
Kuvajt je prije nezavisnosti bio britanski protektorat tj. autonomni šeikat pod zaštitom Ujedinjenog Kraljevstva. Nezavisnošću je dotadašnji kuvajtski šeik Abdullah III. Al-Salim Al-Sabah dobio novu vladarsku titulu – emir. Kao prvi emir Kuvajta nije vladao toliko autokratski koliko običavaju arapski vladari na Bliskom Istoku. Već je sljedeće godine potpisao kuvajtski ustav, čime je ta država postala ustavna (konstitucionalna) monarhija. Za razliku od apsolutnih monarhija, u kojima vladara ne obvezuju nikakvi zakoni, u ustavnim monarhijama čak i vladar u načelu mora poštovati ustav svoje države. Ostvarenjem nezavisnosti 1961. godine Kuvajt je dobio i svoju valutu – kuvajtski dinar – koji je zamijenio dotada korištenu tzv. zaljevsku rupiju. Kuvajtski dinar danas je valuta s najvećom vrijednosti na svijetu. Naime, 1 kuvajtski dinar vrijedi gotovo 3 eura. Kuvajt je 7. na svijetu po veličini dokazanih naftnih rezervi, čak ispred Rusije, SAD-a i Libije

Komentari