Na današnji dan

Nevjerojatni nameti: Porez na prozore (1695.)

Dana 31. prosinca uveden je porez na prozore u Engleskoj. Visina poreza ovisila je o broju prozora na kući. Da bi izbjegli plaćanje poreza mnogi su počeli zazidavati prozore, što je dovelo do prizora fasada s ciglom zazidanim otvorima.

Premda je taj porez bio omražen među građanstvom, koje ga je nazivalo porezom na svjetlost i zrak, ipak se održao više od 150 godina (do 1851.), kad je za vrijeme kraljice Viktorije ukinut. Razlog za uvođenje tog poreza zapravo je bio sljedeći: željelo se uvesti porez na imovinu, no budući da nitko nije želio javno priznati koliko je bogat, pristupilo se jednostavnom načinu mjerenja. Naime, prozore na kući bilo je lako izbrojati, bez potrebe da se uopće ulazi u vlasnikove prostorije. Na taj način moglo se svakome obračunati porez u iznosu koji se nije mogao osporavati.

Komentari