Na današnji dan

Nesuđeni sultan Osmanskog Carstva – 1944.

Zbog ukidanja monarhije u Turskoj Abdul Medžid II. nije uspio postati vladar Osmanskog Carstva. Ipak, kao nasljedniku posljednjeg sultana, dana mu je titula kalifa, koja označava vrhovnog vjerskog vođu muslimana.

Dana 23. kolovoza 1944. godine umro je posljednji kalif islama iz Osmanske dinastije. Ime mu je bilo Abdul Medžid II. (tur. Abdülmecid) i imao je već 76 godina života. Da pojasnimo – kad je ukinuta vlast sultana u Turskoj 1922. godine svrgnut je Mehmet VI. kao posljednji vladajući turski sultan u povijesti. Abdul Medžid II. bio je bratić Mehmeta VI. i njegov designirani nasljednik. Dakle, Abdul Medžid II. trebao je nakon Mehmeta VI. postati vladar Osmanskog Carstva. Zbog ukidanja monarhije u Turskoj to mu nije uspjelo. Ipak, Abdulu Medžidu II., kao nasljedniku Mehmeda VI., dana je vjerska titula kalifa, koju su nekoć stotinama godina nosili osmanski sultani.

Titula kalif označava vrhovnog vjerskog vođu muslimana (teoretski svih muslimana na svijetu, no već u rano doba javile su se podjele). Naime, arapska riječ od koje je riječ kalif nastala znači nasljednika ili predstavnika (dakako, misli se na Muhamedovog nasljednika ili predstavnika). U ranom srednjem vijeku postojale su snažne arapske države kojima su vladali kalifi, a nazivane su kalifatima (npr. u 8. stoljeću kalifat sa sjedištem u Damasku prostirao se od Španjolske do Perzije).

Zanimljivo je da je Abdul Medžid II. umro u Parizu koji su upravo u to doba 1944. godine napuštale njemačke okupacijske snage iz Drugog svjetskog rata. Naime, bivši kalif živio je pod kraj života na pariškoj adresi na bulevaru Suchet. Njegov položaj glave osmanske dinastije preuzeo je njegov rođak Ahmed Nihad.


Komentari