Na današnji dan

Neobična viteška borba u srednjovjekovnoj Bretanji (1351.)

Viteška borba u Bretanji, poznata na francuskom jeziku kao Combat des Trente (hrv. Borba tridesetorice), održana je 26. ožujka 1351. godine. Radilo se, prema nekim izvorima, o borbi koja je trebala odlučiti o tome kome će pripasti Bretanja – dinastiji Blois, koju je podržavao francuski kralj Filip VI., ili dinastiji Montfort, koju je podržavao engleski kralj Edvard III. Prema drugim navodima, radilo se jednostavno o viteškom ogledu dviju suprotstavljenih strana. Svaka je od strana odabrala po 30 vitezova i štitonoša, pri čemu je francusku stranu predvodio Jean de Beaumanoir, a englesku Robert Bemborough. Viteška je borba održana između mjesta Ploërmel i Josselin u Bretanji, oko 60 kilometara od grada Rennesa.

Pobijedila je francuska strana, odnosno pristalice dinastije Blois. Bitka je bila vrlo krvava, tako da je glavnom francuskom vitezu Jeanu de Beaumanoiru nakon njegove žalbe da je žedan poručeno neka utaži žeđ krvlju. Poginulo je ukupno 15 boraca, od čega devet na poraženoj engleskoj strani i šest na pobjedničkoj francuskoj.

Ovu borbu poslije su proslavili srednjovjekovni kroničari i pisci balada kao plemenit prikaz ideala viteštva. Ipak, rat za Bretanju nastavio se do 1365., kad je dinastija Montfort izvojevala konačnu pobjedu zavladavši tim Vojvodstvom.

piše: Dražen Krajcar


Komentari