Na današnji dan

Nastanak alpinizma – prvi uspon na Mont Aiguille (1492.)

Dana 26. lipnja 1492. izveden je uspon na strmu francusku planinu Mont Aiguille, što je bio jedan od prvih dokumentiranih alpinističkih pothvata u povijesti. Uspon je predvodio Antoine de Ville, plemić i službenik francuskog kralja Karla VIII. iz dinastije Valois. Poduzimanje te ekspedicije naredio je upravo kralj Karlo VIII. u vrijeme kad je boravio u tom kraju. Antoine de Ville posjedovao je ugledne titule vlastelina od Domp-Juliena i Beaupréa te kapetana od Montélimara, a sa sobom je na ekspediciju poveo svog kapelana, lakaja i još nekoliko osoba, od kojih su neki vjerojatno bili sluge.

Mont Aiguille nalazi se u francuskom predalpskom području i smatra ga se jednim od čuda prirode pokrajine Dauphiné. Riječ je o planini čiji gornji dio nalikuje okomitoj stijeni koja završava gotovo horizontalnim platoom. Nadmorska visina vrha Mont Aiguillea iznosi 2.085 metara, a njegova vršna strma stijena visoka je nekoliko stotina metara, čime se markantnošću ističe ne samo u lokalnim, nego i u europskim okvirima. Za uspon na takvu stijenu Antoine de Ville morao je upotrijebiti prilično složenu improviziranu alpinističku opremu, a navodno je sa sobom zbog toga vodio izrađivača ljestvi, drvodjelju, pa i klesara. Proveli su osam dana na vrhu planine u šatorima tijekom kojih su postavili križeve i izgradili malo kameno sklonište.

Sljedećeg dana nakon osvajanja Mont Aiguillea na njega su se uspeli također i brojni plemići te uglednici iz tog kraja (spomenuti majstori za klesarstvo i drvodjelstvo koje je vodio Antoine de Ville vjerojatno su izradili solidan put prema vrhu). Idući zabilježen uspon na taj vrh izveden je tek 1834. godine.

Piše: Boris Blažina


Komentari