Na današnji dan

Nastala američka savezna država Oklahoma – 1907.

Zanimljivu geografsku osobinu Oklahome čini tzv. Oklahomina ručka tj. sjeverozapadni dio te države koji je izrazito izduženog oblika.

Dana 16. studenog 1907. godine nastala je američka savezna država Oklahoma, i to spajanjem dotadašnjeg Teritorija Oklahome (engl. Oklahoma Teritory) i dotadašnjeg Indijanskog teritorija (engl. Indian Teritory). Istoga je dana Oklahoma postala 46. po redu saveznom državom Sjedinjenih Američkih Država.

Indijanski teritorij, koji je postojao od 1834. do 1907. godine, zauzimao je jugoistočnu polovicu današnje države Oklahome, a Američka savezna vlada bila ga je nekoć namijenila za preseljavanje indijanskog stanovništva iz ostalih dijelova SAD-a. Postojale su težnje za time da se od Indijanskog teritorija formira zasebna indijanska savezna država, za koju je predložen i naziv Sequoyah, ali su takvi pokušaji propali. Naposljetku je Indijanski teritorij spojen sa spomenutim Teritorijem Oklahomom u istoimenu saveznu državu. Zanimljivu geografsku osobinu Oklahome čini tzv. Oklahomina ručka (engl. Oklahoma Panhandle) tj. sjeverozapadni dio te države koji je izrazito izduženog oblika (267 kilometara dug i samo 55 kilometara širok). Taj je neobičan oblik nastao iz povijesnih razloga, osobito zbog kompromisa o zabrani držanja robova iznad određene zemljopisne širine, što je bio jedan od razloga zbog kojih se Teksas morao odreći tog područja. Jedan je od simbola Oklahome američki bizon, koji još uvijek naseljava neke dijelove te savezne države.


Komentari