Na današnji dan

Napoleonov pobjednički povratak s Elbe (1815.)

Dana 20. ožujka 1815. započelo je završno razdoblje vladanja Napoleona Bonapartea, poznato u historiografiji kao Stotinu dana (fr. Cent-Jours). Naime, Bonaparte se tog dana trijumfalno vratio u Pariz iz svog progonstva na otoku Elbi.

U francuskom je glavnom gradu preuzeo vlast, a formirana je i njegova vlada s ministrima. Time je obnovljeno Napoleonovo Francusko Carstvo, nakon kratkog međurazdoblja vladavine Luja XVIII. i njegovih monarhističkih pristalica (još 1814. strane su države osvojile Pariz, a Napoleon je bio prisiljen na abdikaciju i odlazak na Elbu).

U novoosnovanoj Napoleonovoj vladi od ožujka 1815. bili su, između ostalih, Armand Augustin Louis de Caulaincourt kao ministar vanjskih poslova, Martin-Michel-Charles Gaudin kao ministar financija, Joseph Fouché kao ministar policije, admiral Denis Decrès kao ministar mornarice i kolonija, maršal Louis Nicolas Davout kao ministar rata i Jean-Jacques-Régis de Cambacérès kao ministar pravosuđa.

Komentari