Select your Top Menu from wp menus

15.04.

Napoleonov dekret o uređenju Ilirskih pokrajina – 1811.

Napoleonov dekret o uređenju Ilirskih pokrajina – 1811.

Ukupno su Ilirske pokrajine imale oko milijun i pol stanovnika.

Dekretom cara Napoleona Bonapartea uređene su Ilirske pokrajine, dio Francuskog Carstva koji je pokrivao velik dio današnjeg hrvatskog teritorija. Bonaparteov dekret službeno se zvao Décret sur l’organisation de l’Ilyrie, a objavljen je 15. travnja 1811. godine.

Ilirija tj. Ilirske pokrajine obuhvaćale su praktički sav teritorij današnje Republike Hrvatske južno od Save, zapadnu Korušku s Villachom, Gorišku, Trst te Kranjsku s Pazinskom grofovijom, a Napoleon ih je dobio od Habsburške Monarhije Mirom u Schönbrunnu 1809. godine. Ujedno su obuhvatile i prijašnje francuske posjede na Jadranu: Dubrovnik, bivšu mletačku Dalmaciju i mletačku Istru. God 1810., nakon gušenja tirolskog ustanka, od razdijeljenog Tirola Ilirskim su pokrajinama još dodani zemaljsko-sudski kotari Lienz i Sillian.

Isprva organizirane unutar 10 intendantura spomenutim dekretom podijeljene su na 7 pokrajina. Bile su to:

  • Civilna Hrvatska (sjedište u Karlovcu),

  • Vojna Hrvatska (sjedište u Senju),

  • Istra (sjedište u Trstu),

  • Dalmacija (sjedište u Zadru),

  • Dubrovnik (sjedište u Dubrovniku),

  • Koruška (sjedište u Lienzu),

  • Kranjska (sjedište u Ljubljani).

Ukupno su Ilirske pokrajine imale oko milijun i pol stanovnika. Na čelu cjelokupne Ilirije bila je vlada tj. generalno guvernerstvo sa sjedištem u Ljubljani, a zatim u Trstu. Do veljače 1813. generalni guverner bio je maršal Marmont, a potom, sa smanjenim ovlastima, generali Bertrand, Junot i Fouché. Pokrajine su se dijelile na distrikte, kantone i općine, kojima su upravljali intendanti, podintendanti, načelnici i starješine. Francuska vladavina u Ilirskim pokrajinama modernizirala je upravu, sudstvo i školstvo. Za razliku od Vojne krajine, u kojoj su Francuzi ostavili netaknut krajiški upravni sustav, u ostale su pokrajine, osim nekih zatečenih austrijskih i mletačkih zakona, uvedene francuske upravne reforme. Pridružene Francuskoj dekretom, a ne ustavom, Ilirske pokrajine bile su podređene francuskim ministarstvima i najvišemu sudu.

Nakon Napoleonovog poraza 1813. godine u Bitki kod Leipziga Habsburgovci su preuzeli vlast nad Ilirskim pokrajinama, a 1816. godine na njihovom području osnovali su kratkotrajnu Kraljevinu Iliriju.

piše: Dražen Krajcar

Facebook Comments

Vezani članci