Na današnji dan

Napoleon se povukao iz Moskve (1812.)

Napoleonova je armija započela s povlačenjem iz Rusije 19. listopada 1812. godine. Prethodno je više od mjesec dana francuski car Bonaparte proveo u osvojenoj Moskvi, čekajući razvoj događaja. Međutim, s vremenom se pokazalo da mu Rusi neće pružiti priliku da ih odlučujuće porazi na bojnom polju, što bi dovelo do ruske predaje. Moskva je velikim dijelom stradala u požaru koji je izbio u doba francuskog zauzimanja grada, pa nije bila najugodnije boravište za francusku vojsku.

Sjedenje u požarom razorenoj Moskvi bilo je za Napoleona besmisleno, pa je odlučio napustiti grad i uputiti se u još jedan pokušaj da Ruse porazi u velikoj bitki. Vojsku je uputio iz Moskve prema jugozapadu. Nekoliko dana kasnije došlo je do bitke s Rusima, kod gradića Malojaroslavca. 

U bitki kod Malojaroslavca Napoleon je uspio pobijediti Ruse. Problem je bio u tome što ta pobjeda nije bila dovoljno značajna da bi promijenila odnose snaga. Napoleon je stoga nastavio s povlačenjem u smjeru suprotnom od Moskve, kako bi napustio Rusiju. Negdje krajem listopada, počele su padati temperature. Povlačenje je Napoleonovoj vojsci bilo otežano. Temperature su bile sve niže kako se približavala ruska zima. Polovinom studenog glavnina francuske armije još uvijek je bila na ruskom području, oko Smolenska, a temperature su se i dalje snižavale. Francuzi nisu imali pravu zimsku odjeću i postali su žrtve pothlađenosti. Sve se na kraju pretvorilo u pravu katastrofu, tako da se iz Rusije uspio vratiti samo djelić velike vojne sile koja je tog ljeta izvršila invaziju na Rusko Carstvo.


Komentari