Na današnji dan

Napoleon postao predsjednikom Republike Italije (1802.)

Dana 26. siječnja 1802. Napoleon Bonaparte postao je predsjednikom republike u Italiji. Naime, u Italiji je te godine uspostavljena Republika Italija (tal. Repubblica Italiana) kao vazalna država Francuske. Slične vazalne republike, ustrojene po uzoru na revolucionarnu Francusku, osnivane su u to doba diljem Europe (u Švicarskoj Helvetska Republika, u Nizozemskoj Batavijska Republika itd.)

Vazalna Republika Italija obuhvaćala je uglavnom sjeverni dio današnje Italije, uključujući Milano, Bolognu, Modenu, Bergamo, Rimini i Mantovu. Glavni grad bio joj je Milano, a za predsjednika je izabran Napoleon Bonaparte, tadašnji francuski prvi konzul. Potpredsjednik je bio Francesco Melzi d’Eril. Republika Italija imala je i vladu sa sedam ministarstva.

Radilo se o razmjerno kratkotrajnoj državnoj tvorevini. Naime, Napoleon se 1804. proglasio carem Francuza, a Republiku Italiju pretvorio je u Kraljevinu Italiju, sa sobom kao kraljem (čak se i krunio u Milanu znamenitom Željeznom krunom Lombardije). Za potkralja Kraljevine Italije postavio je svog posinka Eugènea de Beauharnaisa (Jozefininog sina iz prvog braka).

Komentari