Na današnji dan

Napoleonov pohod u Svetu zemlju (1799.)

Općenito je poznato da je Napoleon izvršio vojnu ekspediciju u Egipat, no manje je poznato da je u nastavku te ekspedicije pokušao osvojiti i Svetu Zemlju (područje današnjeg Izraela i Palestine), koja je tada bila u sastavu Osmanskog Carstva. Njegove su trupe sedmog ožujka 1799. osvojile lučki grad Jaffu.

Francuzi su nakon osvajanju masakrirali mnoge zarobljene muslimane, a u francuskom logoru izbila je kuga. Prema tom događaju napravljena je slavna propagandna slika Napoleona kako posjećuje žrtve kuge. Napoleon je prikazan kako pruža zaraženim vojnicima utjehu i neustrašivo prstima dira njihove kužne rane.

Nakon osvajanja Jaffe Napoleon je nastavio prodor. Osvojio je mjesta Nazaret i Kanu te je pobijedio Osmanlije kod znamenitog brda Tabor. Međutim, nakon što Francuzi nisu uspjeli osvojiti lučki grad Akru, povukli su se natrag prema Egiptu. Tako je završena Napoleonova ekspedicija u Svetoj Zemlji.


Komentari