Na današnji dan

Napoleon dopustio povratak emigranata u Francusku (1802.)

Dana 26. travnja 1802. Napoleon Bonaparte dopustio je povratak većine emigranata u Francusku. Naime, prethodno je tijekom Francuske revolucije mnogo ljudi napustilo zemlju, osobito plemića. Radikalni revolucionari bili su donijeli odredbe po kojima je imovina emigranata konfiscirana, a njima je zauvijek zabranjen povratak u Francusku. Dapače, u slučaju povratka prijetila im je smrtna kazna (giljotiniranje).

Napoleon je uveo blaži stav i dopustio je većini emigranata povratak. Ipak, izuzeti su bili oni najtvrdokorniji protivnici Revolucije i novog režima. Primjerice, onima koji su se u stranim vojskama kao časnici borili protiv revolucionarne Francuske i dalje je bio zabranjen povratak. Ukupno je određeno da se povratak zabranjuje maksimalno broju od 1000 ljudi, a svima ostalima to je omogućeno.

Nakon povratka u Francusku emigranti su bili obavezni položiti zakletvu Vladi i prekinuti veze sa stranim neprijateljskim državama. U doba kad je izdao taj edikt, Napoleon je bio na čelu Francuske kao prvi konzul i imao je samo 32 godine. Tek se kasnije proglasio carem Francuza, u dobi od 34 godine.

Komentari