Na današnji dan

Napad na Nijemce u Namibiji (1914.)

Dana 13. rujna 1914. godine napadnuti su njemački položaji u jugozapadnoj Africi (današnja Namibija), u sklopu vojnih operacija tijekom Prvog svjetskog rata. Naime, područje današnje države Namibije bilo je uoči Prvog svjetskog rata pod njemačkom kolonijalnom vlasti. Službeni naziv te kolonije bio je Njemačka Jugozapadna Afrika (njem. Deutsch-Südwestafrika), a sjedište uprave bilo je u gradu Windhoeku (današnji glavni grad Namibije). Ta kolonija bila je površinom čak 2,33 puta veća od cijele današnje Savezne Republike Njemačke.

Napad na Nijemce izvršili su vojnici iz Južne Afrike, koja je putem veza s Velikom Britanijom bila u ratu s Njemačkim Carstvom. Naime, Južna Afrika bila je u to vrijeme dominion Britanskog kolonijalnog imperija, a britanski je kralj bio ujedno i monarh Južne Afrike.

Južnoafrikanci su napali mjesto Ramansdrift na samom jugu današnje Namibije. Cilj im je bila tamošnja policijska postaja. Zbog velike nadmoćnosti u ljudstvu, južnoafričke su snage pobijedile. Zarobljeni Nijemci odvedeni su u logore u Pretoriji, a kasnije u Pietermaritzburg (na području Zulua).

Komentari