Na današnji dan

Najveći japanski banzai napad u Drugom svjetskom ratu (1944.)

Nekoliko tisuća japanskih vojnika krenulo je u juriš na američke postrojbe, ne pazeći na vlastite živote. Pojam banzai nastao je od japanske fraze Tenno Heika Banzai.

Dana 7. srpnja 1944. godine Japanci su izveli najveći banzai napad u Drugom svjetskom ratu. Dogodilo se to tijekom Bitke na Saipanu, otoku u sastavu Marijanskog otočja. Saipan se nalazi dvjestotinjak kilometara sjeveroistočno od Guama, a površina mu je 115 četvornih kilometara. Zanimljivo je da se otoci Saipan i Guam nalaze uz znamenitu Marijansku brazdu, najdublji dio svjetskih oceana uopće.

U Bitki na Saipanu američke su postrojbe željele osvojiti taj otok od Japanaca. Kad su Amerikanci stavili japanske snage u bezizlazan položaj, preostali su Japanci odlučili izvesti tzv. banzai napad. Taj je pojam nastao od japanske fraze Tenno Heika Banzai (u prijevodu otprilike Dugo živio car, pri čemu je riječ banzai etimološki nastala od pojma za 10.000 godina).

Nekoliko tisuća japanskih vojnika krenulo je u juriš na američke postrojbe, ne pazeći na vlastite živote. Zanimljivo je da su im se priključili čak i japanski ranjenici, a neki od njih bili su vrlo slabo naoružani. Takav ljudski val nanio je ozbiljne gubitke Amerikancima, tako da su neke od američkih jedinica bile navodno potpuno uništene. Ipak, Amerikanci su na kraju odnijeli pobjedu u bitki, a broj japanskih poginulih vojnika bio je ogroman – desetak puta veći od broja poginulih Amerikanaca.


Komentari