Na današnji dan

Najveće proširenje EU u njenoj dosadašnjoj povijesti (2004.)

Prvoga svibnja 2004. godine deset novih članica pristupilo je Europskoj uniji. Bile su to Mađarska, Malta, Litva, Latvija, Slovačka, Poljska, Cipar, Češka, Estonija i Slovenija, države s ukupno čak 74.720.000 stanovnika. Površina Europske unije povećala se tim proširenjem za 737.690 četvornih kilometara, što je otprilike dva puta više od cjelokupne površine Savezne Republike Njemačke. Po tim se mjerilima radilo o najvećem proširenju Europske unije u njenoj dosadašnjoj povijesti (primjerice, ukupan se broj državljana EU povećao za gotovo 20 %).

Od novih deset članica površinom i brojem stanovnika daleko je najveća bila Poljska, koja je sadržavala više od 50 % tada pridruženog stanovništva (oko 38.580.000 od spomenutih 74.720.000). Spomenutim je proširenjem EU narasla na površinu veću od 4.000.000 četvornih kilometara (točno 4.104.844), što je otprilike dva puta više od površine Meksika, no još uvijek gotovo dva puta manje od površine Brazila. Među deset novih članica bila je i Malta, površinom i brojem stanovnika najmanja država ikada primljena u EU.

Komentari