Na današnji dan

Najveća dijamantna zvijezda u galaksiji – 2004.

Zvijezda BPM 37093 udaljena je od Zemlje oko 53 svjetlosne godine.

Dana 13. veljače 2004. godine objavio je Harvard–Smithsonianov centar za astrofiziku  postojanje najveće do sada otkrivene dijamantne zvijezde u našoj galaksiji. Riječ je o zvijezdi BPM 37093, smještenoj u zviježđu Kentaura. Naziv dijamantna zvijezda dodijelili su joj jer je sastavljena većim dijelom od kristaliziranog ugljika. Dakako, dijamant je također kristalizirani ugljik, a za zvijezdu BPM 37093 procjenjuje se da sadrži kristaliziranog ugljika u masi većoj od četvrtine mase čitavog našeg Sunca.

Zvijezda BPM 37093 udaljena je od Zemlje oko 53 svjetlosne godine. Procjenjuje se da je njena dijamantna jezgra promjera otprilike 4000 kilometara. U medijima je to uspoređeno s dijamantom od čak 10 milijardi bilijuna bilijuna karata. Postoje predviđanja da će i naše Sunce u dalekoj budućnosti, nakon što postane bijeli patuljak, proći kroz proces kristalizacije ugljika, čime bi i ono postalo slično velikom dijamantu.

Komentari