Na današnji dan

Najsmrtonosniji potres u povijesti svijeta – 1556.

Razlog za toliko veliki broj poginulih u potresu bio je u tome što je većina stanovništva živjela u nastambama izdubljenim u lesu tj. praporu.

Na današnji dan dogodio se u Kini potres koji je ubio najviše ljudi u povijesti. Procjenjuje se da je poginulo čak 830,000 stanovnika. Dogodilo se to u pokrajini Shaanxi u središnjoj Kini.

Razlog za toliko veliki broj poginulih bio je u tome što je većina stanovništva živjela u nastambama izdubljenim u lesu tj. praporu (vrsta tla koja nastaje taloženjem pijeska koji vjetar donosi s ledenjaka, kod nas ga ima primjerice kod Iloka). Te su nastambe, slične spiljama, kolabirale pod utjecajem potresa i na taj način ubile mnogo ljudi u njima.

Procjenjuje se da je to treća najgora od svih prirodnih katastrofa u povijesti (prve dvije su poplave u Kini 1887. i 1931. godine, od kojih je svaka pobila vjerojatno više od milijun ljudi).


Komentari