Na današnji dan

Najsmrtonosnija vulkanska erupcija u posljednjih 100 godina (1985.)

Dana 13. studenog 1985. dogodila se velika tragedija pri vulkanskoj erupciji u Kolumbiji, od koje je poginulo više od 20.000 ljudi. Vulkan Nevado del Ruiz izbacio je golemu količinu materijala, što je pokrenulo odrone blata. Rijeka blata preplavila je dolinski grad Armero pri čemu je poginula većina njegovih 29.000 stanovnika. Armero je praktički u potpunosti uništen, a stradali su i stanovnici susjednih naselja.

Pretpostavlja se da je ukupan broj ljudskih žrtava dosegnuo broj od čak 23.000. Bila je to najsmrtonosnija vulkanska erupcija u posljednjih 100 godina, a neki smatraju da je za velik broj stradalih uvelike odgovorna kolumbijska vlada, zbog nepoduzimanja dovoljnih mjera zaštite stanovništva. Naime, vulkan Nevado del Ruiz pokazivao je znakove priprema za erupciju znatno prije njenog izbijanja. Stanovništvo nije u dovoljnoj mjeri bilo pripremljeno i nije na vrijeme evakuirano s područja koje je mogao zahvatiti odron blata, nego samo s područja neposredno izloženog magmi i pepelu.

Komentari