Na današnji dan

Najmoćniji habsburški diplomat na francuskom kraljevskom dvoru – 1727.

Bio je zaslužan za dogovaranje braka između mladog Luja XVI. i austrijske nadvojvotkinje Marije Antoanete. 

Dana 20. travnja 1727. godine rođen je Florimond Claude de Mercy-Argenteau, utjecajni diplomat i aristokrat poznat ponajviše kao grof de Mercy-Argenteau. Rodio se u gradu Liègeu, na području današnje Belgije (u razdoblju njegovog rođenja Liège je bio Crkvena kneževina kojom je vladao biskup toga grada).

Već kao mladić ušao je grof de Mercy-Argenteau u službu Habsburške Monarhije, a postao je s vremenom visokopozicioniranim diplomatom. Bio je habsburški veleposlanik u Torinu (na dvoru kralja Sardinije), Sankt-Peterburgu (na ruskom carskom dvoru spomenute Katarine Velike) te konačno u Francuskoj (na dvoru francuskog kralja Luja XV.). Grof de Mercy-Argenteau bio je zaslužan za dogovaranje braka između mladog Luja XVI. i austrijske nadvojvotkinje Marije Antoanete, kćeri carice Marije Terezije. Taj je brak sklopljen 1770. godine i učvrstio je savez između Francuske i Habsburške Monarhije.

Kad je Marija Antoaneta postala francuskom kraljicom, grof de Mercy-Argenteau postao je jednom od najmoćnijih osoba na kraljevskom dvoru. Njegov utjecaj očitovao se u razdoblju uoči Francuske revolucije. Nakon izbijanja revolucije postao je grof guvernerom Austrijske Nizozemske tj. područja današnje Belgije. Naposljetku je imenovan habsburškim veleposlanikom u Londonu, no preminuo je samo nekoliko dana nakon dolaska u taj grad. U trenutku smrti bio je grof de Mercy-Argenteau u 68. godini.


Komentari