Na današnji dan

Najkraći rat u svjetskoj povijesti – 1896.

Rat je počeo ujutro u 9:02, a završio je 38 minuta kasnije, u 9:40, kad je sultanova palača u Zanzibaru uspješno zauzeta. 

Najkraći rat u čitavoj zabilježenoj ljudskoj povijesti počeo je i završio 27. kolovoza 1896. godine. Trajao je samo 38 minuta i stoga se nalazi u Guinnessovoj knjizi rekorda. Taj rat ima službeno ime Anglo-zanzibarski rat jer se vodio između Velike Britanije i Sultanata Zanzibar.

Rat je počeo nakon što je umro vladajući zanzibarski sultan, a na njegovo je mjesto zasjeo njegov rođak Khalid bin Barghash, koji nije bio po volji Britanaca. Naime, britanski kolonijalni imperij imao je pravo na protektorat nad Zanzibarom, tj. utjecao je na vlast lokalnih vladara. Britanci su željeli da sultanom postane drugi kandidat, a ne navedeni Khalid. Stoga su Khalidu dali ultimatum da napusti sultansku palaču do 9:00 ujutro navedenog dana. Kad je ultimatum istekao, britanski zapovjednik flote admiral Harry Rawson naredio je u 9:02 paljbu s brodova na palaču. Pogođen je sultanov harem i došlo je do požara. Khalid je pobjegao, a rat je završio službeno u 9:40, kad su Britanci prestali s paljbom i kad je palača zauzeta.

Britanci su za novog sultana postavili svog kandidata Hamouda bin Muhameda. Sultani su Zanzibarom vladali sve do 1964. godine, a kasnije je Zanzibar uključen u novu državu pod imenom Tanzanija (što je zapravo kratica za TANganjika i ZANzibar).


Komentari