Na današnji dan

Na stravičan način mučena i smaknuta tri katolička sveca u Engleskoj – 1581.

Trojica svetaca smaknutih na današnji dan ubijeni su na najkrvaviji način. Radilo se o složenoj kazni koja se sastojala od cijelog niza mučenja i sakaćenja.

Dana 1. prosinca 1581. godine smaknuta su u Engleskoj trojica katoličkih svećenika koji su postali mučenici i sveci Katoličke Crkve. U to vrijeme Engleskom je vladala kraljica Elizabeta I., poznata po oštrim progonima katolika. Katoličanstvo je u to doba u Engleskoj bilo praktički zabranjeno, u smislu da se pripadnost toj vjeri nije smjela javno izražavati. Pojedine obitelji u tajnosti su ostale katoličke, a u kućama su postojala i skloništa u kojima bi se katolički svećenici mogli sakriti u slučaju državne kontrole.

Trojica svetaca smaknutih na današnji dan ubijeni su na najkrvaviji način. Radilo se o složenoj kazni koja se sastojala od cijelog niza mučenja i sakaćenja. Prvo bi se osuđenike konjima vuklo do stratišta. Zatim bi ih se vješalo, ali tako da ne umru. Sljedeće je mučenje bilo osobito okrutno. Naime, još uvijek živim osuđenicima izvadila bi se utroba i kastriralo bi ih se, a zatim bi se izvađeni organi spalili pred njima. Na kraju bi im se odsjekla glava, a trup raščetvorio i poslao u četiri različita dijela kraljevstva. Glave bi se, pak, stavile na javno mjesto, obično nabijene na kolac.

Trojica svećenika koji su na taj način na današnji dan smaknuti zvali su se sv. Edmund Campion, sv. Ralph Sherwin i sv. Aleksandar (Alexander) Briant. Od njih su Campion i Briant bili isusovci. Sva trojica smaknuti su u Tyburnu pokraj tadašnjeg Londona. Danas se Tyburne nalazi unutar londonskog naseljenog područja, na sjevernoj strani poznatog Hyde Parka. Sv. Edmunda Campiona, sv. Ralpha Sherwina i sv. Aleksandra Brianta svetima je proglasio papa bl. Pavao VI. 1970. godine.


Komentari