Na današnji dan

Na Hitlerovo iznenđenje Velika Britanija i Francuska objavile rat Njemačkoj – 1939.

Te su zemlje u svim prijašnjim situacijama tolerirale Hitlerovu agresiju. 

Kad je Hitler napao Poljsku 1. rujna 1939. mislio je da Velika Britanija i Francuska neće uzvratiti. U to ga je uvjeravao i njegov ministar vanjskih poslova Ribbentrop. Naime, te su zemlje u svim prijašnjim situacijama tolerirale Hitlerovu agresiju. Međutim, došlo je do iznenađujućeg obrata. Velika Britanija i Francuska odlučile su stati uz Poljsku i objaviti rat Njemačkoj.

To je bio veliki udarac Hitlerovim planovima za ekspanziju na istok, jer se sada morao suočiti s ratom na zapadu, koji nije želio. Prema riječima njegovog osobnog fotografa, koji se taj dan zatekao u Führerovoj kancelariji, Hitler je sjedio kao pokošen u svojoj stolici i mrmljao psovke na Ribbentropa što ga je krivo savjetovao.

Komentari