Na današnji dan

Na čelnim funkcijama EU-a budući grof i barunica – 2009.

Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora uvedena je funkcija predsjednika Europskog vijeća, kao i funkcija visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

01.12.2009. godine stupio je na snagu Lisabonski ugovor, kojim su ojačana središnja tijela Europske unije. Tim je ugovorom uvedena funkcija predsjednika Europskog vijeća kao i funkcija visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Predsjednikom Europskog vijeća postao je upravo na današnji dan Herman Van Rompuy, nekadašnji belgijski premijer, koji je 2015. godine dobio grofovsku titulu (niz. graaf Van Rompuy). Visokom predstavnicom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku postala je Catherine Ashton, britanska laburistička političarka koja je već u to vrijeme nosila titulu barunice (Baroness Ashton of Upholland). Lisabonskim ugovorom veću je moć dobio i Europski parlament.

Komentari