Na današnji dan

Na čelne funkcije u EU došao budući grof Van Rompuy i barunica Ashton – 2009.

Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora uvedena je funkcija predsjednika Europskog vijeća, kao i funkcija visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Dana 1. prosinca 2009. godine stupio je na snagu Lisabonski ugovor, kojim su ojačana središnja tijela Europske unije. Tim je ugovorom uvedena funkcija predsjednika Europskog vijeća, kao i funkcija visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Predsjednikom Europskog vijeća postao je, sukladno tome, upravo na današnji dan Herman Van Rompuy, nekadašnji belgijski premijer, koji je 2015. godine dobio grofovsku titulu . Visokom predstavnicom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku postala je Catherine Ashton, britanska laburistička političarka koja je već u to vrijeme nosila titulu barunice (Baroness Ashton of Upholland). Lisabonskim ugovorom veću je moć dobio i Europski parlament, a nju je u međuvremenu već dijelom i upotrijebio.

Komentari