Na današnji dan

Muslimanska vojska zarobila sina Vasca da Game (1542.)

Vojskovođa Cristóvão da Gama rodio se 1516. godine. Bio je sin slavnog moreplovca Vasca da Game. Cristóvão je poveo vojsku u Etiopiju protiv muslimanskog etiopskog imama i vladara Ahmada ibn Ibrahima al-Ghasija i odnio je mnogo pobjeda protiv brojčano jačeg neprijatelja.

Krajem kišne sezone 1542. Cristóvãu je došao neki Židov s informacijom da je Ahmadova utvrda na uzvisini Amba Sel slabo čuvana. Potom je doznao koliko je vojnika tamo zaista stacionirano – 60 do 70 ljudi – i odlučio napasti. Imam Ahmad bio je u ratu s etiopskim carem Gelawdewosom, portugalskim saveznikom. Cristóvão je marširao do utvrde sa stotinjak ljudi i zauzeo je. Na povratku u logor u mjestu Wofla ostavio je 30 vojnika da uzmu konje iz osvojene utvrde i dovedu ih u logor. Kad je stigao u Woflu, saznao je da ga Ahmad planira napasti sljedećeg jutra. Budući da je Ahmad imao veću vojsku od one koju je držao Cristóvão u Wofli, Portugalci su 28.8.1542. izgubili bitku s teškim gubitcima. Preživjelo je samo 170 Portugalaca. Cristóvão je ranjen u ruku, zarobljen i odveden u muslimanski logor. Tamo ga imam mučio s ciljem da se preobrati na islam. U zapisima stoji da mu je pincetom čupao bradu.

Sljedeći dan Cristóvãu je odrubljena glava i bačena u zdenac. Nakon toga se počelo govoriti da je voda iz tog zdenca ljekovita. Ahmad je oslobodio preživjele Portugalce, osim mušketira, jer nisu predstavljali nikakvu prijetnju i otišao u svoj logor na obali jezera Tana. 120 Portugalaca priključilo se carevoj majci Sabli Wengel, koja se skrivala na Židovskoj planini. Majka i sin procijenili su da bi s Portugalcima mogli napasti Ahmadovu vojsku. Carska vojska sukobila se s Ahmadovom kod Wayna Dage. Portugalski mušketiri namjerno su gađali one neprijateljske mušketire koji su nanijeli najveću štetu u Bitki kod Wofle. U toj osveti za Cristóvãovu smrt poginuo je i Ahmad.

Piše: Marsela Alić

 


Komentari