Na današnji dan

Mormoni službeno odbacili brakove s više žena odjednom – 1890.

Pozitivan plod načelnog odbacivanja mnogoženstva bio je bolji stav američke vlade prema mormonima.

Dana 24. rujna 1890. godine mormonski su vođe sastavili naputak po kojem je trebalo prekinuti praksu poligamije u njihovoj zajednici. Za naputak je bio zaslužan tadašnji predsjednik Mormonske crkve  – Wilford Woodruff – kome se prethodne noći navodno javio Isus Krist s takvom porukom. Wilford Woodruff bio je četvrti po redu predsjednik Mormonske crkve (koja se službeno naziva Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana). I on sam imao je 7 ili 8 supruga tijekom života, što je razmjerno malo u usporedbi npr. s drugim predsjednikom Brighamom Youngom koji je imao čak 55 supruga. 

Tim naputkom mormoni su načelno odbacili poligamiju, premda postojeći poligamni brakovi nisu raskidani. Pozitivan plod načelnog odbacivanja mnogoženstva bio je bolji stav američke vlade prema mormonima. Naime, dok je američka vlada prethodno odbacivala molbe mormona da Utah postane savezna država, nakon ovog naputka molba je prihvaćena. Utah je 1896. godine službeno postala 45. savezna država SAD-a. Dakako, mormoni i danas čine većinu stanovništva države Utah, a glavni im je grad Salt Lake City.


Komentari