Na današnji dan

Montrealski protokol o ozonu – 1987.

Pretpostavlja se da će se, u slučaju pridržavanja Montrealskog protokola, Zemljin ozonski omotač obnoviti do 2050. godine.

Dana 16. rujna 1987. godine predan je na potpisivanje Montrealski protokol o zaštiti ozonskog omotača. U više od 25 godina potpisalo ga je 197 zemalja svijeta. Smatra ga se najuspješnijim međunarodnim dogovorom na području zaštite prirode.

Rezultati provedbe protokola prilično su ohrabrujući. Smanjila se količina plinova štetnih za ozonski omotač, a postoje i rani znakovi oporavka ozonskog omotača u stratosferi. Pretpostavlja se da će se, u slučaju pridržavanja protokola, ozonski omotač uvelike obnoviti otprilike do 2050. godine.

Komentari