Na današnji dan

Mongoli opsjedaju Kijev (1240.)

Kijev je bio glavni grad istočnoslavenske države Kijevske Rus. Mongoli su osvajali dio po dio Kijevske Rus od 1237.  te slali delegaciju u glavni grad traživši predaju, no svaki put su članovi delegacije ubijeni. 

Mongoli su počeli opsjedati Kijev 28. studenog 1240. godine. Mongolsku je vojsku poveo Batu Khan dok je Kijev branio vojvoda Dmitro. Mongoli su uspjeli zauzeti Kijev, kojeg je branilo oko 1000 vojnika. Katapultima su gađali zidine dok nisu uspjeli ući u grad 5. prosinca kad se počinju voditi ulične borbe. Vojvodu Dmitra pogodila je strelica. Branitelji Kijeva povukli su se u unutrašnjost dok su Mongoli ostali na rubovima grada. Stanovnici su se sakrili u veliku gradsku crkvu koja se sljedećeg dana srušila, a pod ruševinama je poginuo velik broj građana. Mongoli su zauzeli, opljačkali i potpuno uništili Kijev, što se smatra i krajem postojanja države Kijevske Rusi. Smatra se da je poginulo oko 30.000 stanovnika Kijeva, a preživjeli su vojvoda Dmitro i 2000 ljudi. Mongoli su zatim spalili grad nakon čega je ostalo tek nekoliko građevina. 
Nakon Kijeva Mongoli su nastavili pohod prema Poljskoj. 
Piše: Marsela Alić

Komentari