Na današnji dan

Moćni francuski kancelar – kardinal Antoine Duprat – 1463.

Kardinal Duprant bio je kancelar Francuske čak 20 godina.

Na današnji dan 1463. godine rođen je Antoine Duprat, francuski biskup i kardinal. On je bio svojedobno jedan od najvažnijih ljudi u Francuskoj, kao kancelar u službi francuskog kralja Franje I. iz dinastije Capet-Valois-Angoulême. Položaj kancelara Francuske (fr. Chancelier de France) bio je nekoć drugi, a zatim i prvi po visini položaj u službi francuske krune. Kardinal Duprat vršio je službu kancelara Francuske tijekom čak dvadesetak godina (1515. – 1535. godine). Dapače, kardinal Duprat de facto je služio kao kraljev prvi ministar tj. premijer.

Zanimljivo je da su u doba kardinala Duprata i u drugim euroskim zemljama kardinali često vršili najviše dužnosti u državnim upravama. Primjerice, kardinal Thomas Wolsey bio je lord kancelar u Engleskoj od 1515. do 1529. godine, u doba kralja Henrika VIII., a također je jedno vrijeme bio najmoćniji čovjek u državnoj upravi. Nadalje, kardinal Toma Bakač bio je kancelar ugarsko-hrvatskog kralja Vladislava II. iz dinastije Jagelovića,


Kardinal Antoine Duprat umro je 1535. godine pokraj Pariza, u 73. godini života.

Komentari