Na današnji dan

Mletački dužd poginuo u pokušaju da pokori Neretljane (887.)

U pomorskoj bitci kod Makarske, koja se dogodila 18. rujna 887. godine, neretljasko brodovlje nanijelo je težak poraz mletačkog floti. Bitku, nazvanu Mucules, opisao je mletački kroničar Ivan Đakon koji piše da je u njoj poginuo i sam dužd. Desetljećima nakon ovog poraza Mlećani su hrvatskom knezu Branimiru i Neretljanskoj kneževini morali plaćati danak za slobodnu plovidbu istočnom obalom Jadrana (tzv. tributum pacis). Od 1991. u spomen na ovu pobjedu 18. rujna se obilježava kao Dan Hrvatske ratne mornarice.

Naime, Mletačka Republika željela je zavladati cijelom jadranskom obalom što im je bilo onemogućeno učestalim napadima hrvatskih brodova još od doba kneza Domagoja. Krajem 9. stoljeća isto im se događalo s hrvatskim pomorcima i gusarima iz područja kneževine Neretve. Ona je u 9. stoljeću obuhvaćala područje između Cetine i Neretve sa jezgrom u nepristupačnoj delti Neretve i obližnjim otocima Mljetom, Korčulom, Bračom i Hvarom.

U takvoj situaciji novoizabrani mletački dužd Petar I. Kandijan krenuo je u kaznenu ekspediciju prema Neretljanima s 12 brodova. Došavši do Biokova, iskrcao se kod današnje Makarske i napao Neretljane. Mletačka vojska ih je natjerala u bijeg, mnogi su pobijeni, a pet neretljanskih brodova je uništeno sjekirama. No, Neretljani su se ubrzo reorganizirali te krenuli u snažan protuudar u kojem su u potpunosti razbili mletačke snage na kopnu i moru. U okršaju je ubijen dužd i sedam njegovih vojnika, dok su se ostali razbježali.

Duždevo tijelo ostalo je kod Neretljana, a Mlećani su ga morali ukrasti da ga mogu pokopati u atriju crkve u mjestu Grado.

Piše: Dražen Krajcar


Komentari