Na današnji dan

Misterij nestale kolonije u Novom svijetu (1590.)

Dana 18. kolovoza 1590. engleski guverner John White vratio se iz Engleske u američku koloniju Roanoke i zatekao je praznu. Radilo se o velikom misteriju, koji sve do danas nije u potpunosti objašnjen. Naime, nestalo je svih 90 muškaraca, 17 žena i 11 djece, koji su nekoliko godina ranije naselili tu koloniju na obali današnje američke savezne države Sjeverne Karoline. Danas koloniju Roanoke, zbog tog misterija, nazivaju i Nestalom kolonijom (engl. The Lost Colony).

Kolonija Roanoke predstavljala je jedan od prvih pokušaja engleskog naseljavanja Sjeverne Amerike. U koloniji se rodilo i prvo englesko dijete ikada rođeno na području Sjeverne Amerike. Radilo se o djevojčici imena Virginija Dare. Spomenuti guverner John White bio je djed Virginije Dare.

Jedan od tragova koje je John White našao na mjestu nestale kolonije bila je riječ Croatoan urezana u stablo tamošnjeg drveta. Postoji pretpostavka da su nestali kolonisti tom riječju željeli uputiti svoje sunarodnjake Engleze na to da su se iz kolonije Roanoke preselili na otok Croatoan, nekoliko desetaka kilometara dalje. Ipak, ni ondje ih nisu pronašli pa je cijela stvar ostala misterijem.

Komentari